Pågående arbeid ved Fartøyvernsenteret i 2022.

Mål:  Prøvekjøring i mai med overlevering 3. juni 2022.

12. mai 2022. Vårt utmerkede mannskap har gjennomført alle prøvekjøringer. Alt virker og vi er klar for overlevering i juni.

 

Arbeid nå.

Mast og bom er montert med nye wire`r og blokker. Fremad rigger flott nå.

Alle hovedaktiviteter er ferdige. Nå foregår kun mindre justeringer, litt vask og flikking.

Nå planlegges hjemtur på Fartøyvernets dag, 18. juni.