Rømt til Shetland og byen Buckie

Fremad II i 1937
Foto: Pollen arkivet.

Flukten til Shetland

Forberedelsene skjedde naturligvis i all hemmelighet. 5. oktober 1941 satte «Fremad II», som etter krigshandlingene året før måtte repareres for vel 1200 kroner, kursen over Nordsjøen med de ti flyktningene om bord. En måned senere skrev Sogn og Fjordane Sjøtrygdelag et brev til Truls Pollen og fortalte at de hadde hørt rykter om at båten var forsvunnet. De spurte av hensyn til forsikringen. 15. november svarte Truls Pollen at «Fremad II» den 4. oktober hadde forlatt Solund for å gå til Mastrevik i Austrheim, hvor den skulle på slipp. Ca. en uke etterpå hadde Truls Pollen ringt til verkstedet i Mastrevik, «og får da til min store forbauselse høre at båten ikke engang hadde vært der». Han satte seg da i forbindelse med lensmannen i Solund og ba  ham søke etter båten. Den fant han naturligvis ikke, for da var «Fremad II» og de ti flyktningene for lengst trygt i havn på Shetland.

Slik sett virket dekkhistorien, men okkupasjonsmyndighetene regnet selvsagt med at de ti hadde rømt til Storbritannia, og i januar 1943 mottok Truls Pollen et brev fra lensmannen i Solund om at sønnen Sverre var blitt fratatt sitt norske statsborgerskap.

 

Et lite Norge i Buckie

Men båten, hva hendte med den etter ankomsten til Shetland? Av de rundt 300 norske fiskefartøyene som dro til Shetland under krigen, ble noen få brukt flere ganger til å hente nordmenn over Nordsjøen til Storbritannia («Shetlandsbussen»), inntil disse fiskefartøyene i 1943 ble erstattet av tre ubåtjagere. De andre fartøyene ble tatt i bruk av britene til ulike formål, mest fiske og fraktfart.

Mange av dem fikk en base i den lille havnebyen Buckie i det nordøstlige Skottland, hvor det ble dannet et helt lite norsk samfunn under andre verdenskrig. Den norske eksilregjeringen i London opprettet en egen norsk skole og et legekontor i byen, og mange norske fartøyer fisket ut fra Buckie, mest i Moray Firth, fjorden som går innover mot Inverness. En egen norsk slipp og et verksted ble kjøpt for slipping og reparasjon av fartøyene. Denne slippen sysselsatte rundt 60 nordmenn. I tillegg var det også et norsk konsulat og en sjømannskirke i byen. Buckie ble ofte kalt «Little Norway» under krigen, med god grunn.

Det er overveiende sannsynlig at også «Fremad II» havnet i Buckie. I alle fall lå den der i august 1946, da Truls Pollen fikk et brev fra en politibetjent i Bergen som fortalte at «Fremad II» var blitt observert der. Politibetjenten hadde en bror som oppholdt seg i Buckie, hvor han hadde arbeidet på den norske slippen. I et brev til broren i Bergen skrev han «at det i Buckie ligger en båt og slenger, uten tilsyn. Det er en ganske bra båt og den tilhører Truls Pollen, Solund».

 

Utdrag fra Boken; Fremad II - et fartøy fullt av historie

Forfatter: Harald Maaland