Test av funksjonen for ferskvannpumpen tilhørende Fremad2