Video fra Hardanger Fartøyvern Senter. Fulll restaurering av fiskekutteren Fremad II.                Spant, hud og dekk, +++++

Sjøsetting 28. august 2020. Sjøsatt av Statssekretær Gunnhild Berge Stang.