Verne symbolet fra Riksantikvaren

Vernedokument fra Riksantikvaren

Stiftelsen Fremad II Postboks 156
4126 JØRPELAND

M/K FREMAD II - LGAN - FORMELL STATUS SOM "VERNEVERDIG SKIP".

Vi viser til ditt brev datert 25. april 2009 og noterer at du godtar de vilkårene Riksantikvaren har gitt i sitt brev av 30. mars 2009.

Riksantikvaren gir med dette ovennevnte fartøy formell status som "verneverdig skip".

Kopi til:
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund