Alvorlig følge. Noen skulle emigrere til Amerika, andre skulle følge til Bergen